✈︎ Déanfar an táille loingseoireachta idirnáisiúnta a ríomh go huathoibríoch le linn an tseiceáil amach.

Téarmaí & Coinníollacha

TÉARMAÍ ÚSÁIDE

LÉIGH GO CÚRAM LE DO THOIL. Leagann na Téarmaí Úsáide seo (“Téarmaí Úsáide”) amach na téarmaí atá ceangailteach ó thaobh dlí maidir le d’úsáid Max Racing Exhaust Táirgí (“Max Racing”) Suíomhanna Gréasáin agus feidhmchláir soghluaiste agus na seirbhísí atá iontu (ina n-aonair agus i dteannta a chéile, na“ Seirbhísí ”). Trí aon cheann de na Seirbhísí a úsáid aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na Téarmaí Úsáide seo. Níl tú údaraithe na Seirbhísí a úsáid ach má aontaíonn tú cloí leis na dlíthe go léir is infheidhme agus leis na Téarmaí Úsáide seo. Léigh na Téarmaí Úsáide seo go cúramach agus sábháil iad. Mura n-aontaíonn tú leis, ba cheart duit scor de úsáid na Seirbhísí láithreach.
Chun páirt a ghlacadh i Seirbhísí áirithe, b'fhéidir go mbeidh ort bogearraí nó ábhar a íoslódáil agus / nó aontú le téarmaí agus coinníollacha breise. Mura bhforáiltear a mhalairt leis na téarmaí agus coinníollacha breise a bhaineann leis na Seirbhísí a roghnaíonn tú páirt a ghlacadh iontu, ionchorpraítear leis na Téarmaí Úsáide seo leis na téarmaí breise seo.

INCHÁILITHEACHT

Níl na Seirbhísí ar fáil do dhaoine aonair faoi 18 mbliana d’aois. Déanann tú ionadaíocht agus barántas go bhfuil tú in aois dlí chun conradh ceangailteach a dhéanamh. Max Racing féadfaidh sé, dá lánrogha féin, diúltú aon cheann nó gach ceann de na Seirbhísí a thairiscint d’aon duine nó eintiteas agus / nó a chritéir incháilitheachta a athrú tráth ar bith gan fógra. Ní féidir leat na Seirbhísí a úsáid más rud é Max Racing chuir tú cosc ​​ort roimhe seo na Seirbhísí a úsáid agus / nó do chuntas a dhúnadh.

SEIRBHÍSÍ

Féadfar na Seirbhísí a mhodhnú, a nuashonrú, cur isteach, a chur ar fionraí nó a scor ag am ar bith Max Racing gan fógra ná dliteanas.

CLÁRÚ

Mar choinníoll le Seirbhísí áirithe a úsáid, iarrtar ort clárú agus ionadaíocht a dhéanamh, barántas agus cúnant a chuir tú ar fáil Max Racing le faisnéis chlárúcháin chruinn, fhírinneach agus iomlán, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, d’ainm (“Ainm Úsáideora”), do sheoladh ríomhphoist agus pasfhocal agus chun d’fhaisnéis chlárúcháin a choinneáil cruinn agus cothrom le dáta. Is sárú ar na Téarmaí Úsáide seo mura ndéantar amhlaidh, a d’fhéadfadh deireadh a chur le do chuntas láithreach. Ní dhéanfaidh tú:

 • Aon fhaisnéis phearsanta bhréagach a sholáthar (lena n-áirítear Ainm Úsáideora bréagach) nó cruthaigh cuntas do dhuine ar bith seachas tú féin;
 • Cruthaigh ilchuntais; nó
 • Úsáid Ainm Úsáideora: (i) ainm duine eile a bhfuil sé ar intinn aige an duine sin a phearsanú; (ii) faoi réir aon chearta duine seachas tusa gan údarú iomchuí; nó (iii) ar shlí eile ionsaitheacha, gonta, nó gáirsiúil nó neamhdhleathach ar shlí eile.

Max Racing forchoimeádann sé an ceart clárú do chuntas a dhiúltú nó a chealú dá lánrogha féin. Is tusa amháin atá freagrach agus freagrach as gníomhaíocht a tharlaíonn ar do chuntas agus beidh tú freagrach as rúndacht do phasfhocal a choinneáil. Aontaíonn tú riamh gan cuntas úsáideora eile a úsáid gan cead sainráite an úsáideora sin roimh ré. Tabharfaidh tú fógra láithreach Max Racing i scríbhinn maidir le haon úsáid neamhúdaraithe de do chuntas, nó sáruithe slándála eile a bhaineann le cuntas.

ÁBHAR

Is é an duine a bhunaigh an t-Ábhar sin amháin atá freagrach as gach Ábhar (mar a shainmhínítear thíos), cibé acu a phostáiltear go poiblí é nó a tharchuirtear go príobháideach é. Max Racing ní féidir leo barántúlacht agus / nó cruinneas aon Ábhar nó sonraí a fhéadfaidh úsáideoirí a sholáthar fúthu féin a ráthú. Admhaíonn tú go bhfuil gach Ábhar a ndéanann tú úsáid as na Seirbhísí ar do phriacal féin agus beidh tú freagrach go hiomlán agus faoi dhliteanas as aon damáiste, caillteanas nó díobháil duit féin nó d'aon pháirtí eile dá bharr. Cuimsíonn an téarma “Ábhar”, gan teorainn, aon fhaisnéis suímh, físeáin, tráchtanna, faisnéis, sonraí, téacs, grianghraif, bogearraí, scripteanna, grafaicí, agus gnéithe idirghníomhacha a ghintear, a sholáthraítear nó a chuirtear ar fáil ar bhealach eile ag Max Racing ar nó trí na Seirbhísí.

Max Racing ÁBHAR

Gach Ábhar, seachas an Ábhar Úsáideora (mar a shainmhínítear thíos), a úsáidtear ar nó trí na Seirbhísí (“Max Racing Tá ábhar ”) cosanta ag cóipcheart, trádmharc, paitinn, rún trádála agus / nó cearta agus dlíthe dílseánaigh eile, de réir mar is infheidhme. Max Racing agus is leis a cheadúnaithe gach ceart, teideal agus leas sa Max Racing Ábhar agus na Seirbhísí. Faoi réir na dTéarmaí Úsáide seo, Max Racing leis seo deonaíonn tú ceadúnas teoranta, neamh-eisiatach, inchúlghairthe, neamh-incheadaithe agus neamh-inaistrithe chun an Max Racing Ábhar (gan aon chód bogearraí a áireamh) le húsáid amháin maidir le breathnú agus úsáid na Seirbhísí. Seachas d’Ábhar Úsáideora féin, ní fhéadfaidh tú:
(i) uaslódáil nó foilsiú Max Racing Ábhar, lena n-áirítear gan teorainn ar aon láithreán Idirlín, Inlín nó Eislíon nó an fhaisnéis a ionchorprú in aon bhunachar sonraí nó tiomsú eile;
(ii) saothair dhíorthacha de chuid ar bith a chóipeáil, a mhodhnú, a aistriú, a fhoilsiú, a chraoladh, a tharchur, a dháileadh, a dhéanamh, a thaispeáint, a chruthú, a chruthú nó a dhíol Max Racing Ábhar le feiceáil ar nó trí na Seirbhísí;
(iii) aon cheann de na Max Racing Ábhar chun aon chríche eile ach amháin mar a fhoráiltear anseo.

ÁBHAR ÚSÁIDEOIRÍ

Is tusa amháin atá freagrach as na grianghraif, na próifílí (lena n-áirítear d’ainm, d’íomhá, agus do chosúlacht), teachtaireachtaí, nótaí, téacs, faisnéis, ceol, físeán, fógraí, liostaí, agus ábhar eile a chuireann tú leis, a uaslódáil, a chur isteach, a fhoilsiú, a phostáil , nó a thaispeáint (“post” anseo feasta) ar nó trí na Seirbhísí, nó a tharchur chuig úsáideoirí eile nó a roinnt leo (an “Ábhar Úsáideora” le chéile). Ní féidir leat Ábhar Úsáideora a phostáil, a tharchur, nó a roinnt ar nó trí na Seirbhísí nár chruthaigh tú nó nach bhfuil cead agat iad a phostáil. Tuigeann tú agus aontaíonn tú é sin Max Racing féadfaidh sé aon Ábhar Úsáideora a scriosadh nó a bhaint (dá fhógra) dá lánrogha féin, ar chúis ar bith nó ar chúis ar bith, lena n-áirítear Ábhar Úsáideora atá, faoi bhreithiúnas aonair Max Racing, a sháraíonn na Téarmaí Úsáide seo, nó a d’fhéadfadh a bheith maslach, mídhleathach, nó a sháraíonn cearta, díobháil, nó bagairt ar shábháilteacht úsáideoirí nó daoine eile. Tuigeann tú go mbaineann aon Ábhar Úsáideora leat nó Max Racing féadfaidh siad leanúint ar aghaidh le cóipeanna cúltaca ar feadh tréimhse réasúnta ama (ach ní dhéanfar iad a roinnt le daoine eile tar éis iad a bhaint) nó féadfaidh siad fanacht le húsáideoirí a rinne Ábhar Úsáideora a rochtain nó a íoslódáil roimhe seo.

Max Racing ní fhormhuiníonn sé agus níl aon smacht aige ar Ábhar Úsáideora. Ní gá go ndéanann Ábhar Úsáideora athbhreithniú ar Max Racing sula gcuirtear sa phost é agus ní gá go léiríonn sé tuairimí nó beartais Chonradh na Gaeilge Max Racing. Max Racing ní ghlacann sé aon fhreagracht as monatóireacht a dhéanamh ar na Seirbhísí as Ábhar nó iompar Úsáideora míchuí. Más ag am ar bith Max Racing roghnaíonn, dá lánrogha féin, monatóireacht a dhéanamh ar na Seirbhísí, Max Racing mar sin féin ní ghlacann sé aon fhreagracht as an Ábhar Úsáideora, níl aon oibleagáid air aon Ábhar Úsáideora míchuí a mhodhnú nó a bhaint ach amháin mar a cheanglaítear leis an dlí is infheidhme, agus níl aon fhreagracht as iompar an Úsáideora a chuireann isteach aon Ábhar Úsáideora den sórt sin. Max Racing ní thugann sé aon bharántas, sainráite nó intuigthe, maidir leis an Ábhar Úsáideora nó maidir le cruinneas agus iontaofacht an Ábhair Úsáideora nó aon ábhar nó faisnéise a tharchuireann tú chuig úsáideoirí eile. Is tusa amháin atá freagrach, ar do chostas agus ar do chostas amháin, as cóipeanna cúltaca a chruthú agus as aon Ábhar Úsáideora a phostálann tú ar na Seirbhísí nó trí iad a athsholáthar. Max Racing ní bheidh sé freagrach ná faoi dhliteanas as aon Ábhar Úsáideora a chaillfear mar thoradh ar:
(i) Ábhar Úsáideora a bhaint le Max Racing de bhun na dTéarmaí Úsáide seo;
(ii) foirceannadh na Seirbhísí;
(iii) aon chrua-earraí, bogearraí nó teipeanna teicniúla eile.

Trí Ábhar Úsáideora a chur isteach trí na Seirbhísí, déanann tú leis seo agus deonóidh tú leis seo Max Racing (agus a chomharbaí agus a sannaí) ceadúnas ar fud an domhain, neamh-eisiatach, saor ó ríchíosa, íoctha go hiomlán, fo-incheadúnaithe agus inaistrithe chun saothair dhíorthacha de, a thaispeáint, a chóipeáil, a chur in eagar, a mhodhnú, a atáirgeadh, a dháileadh, a ullmhú ar shlí eile leas iomlán a bhaint as Ábhar an Úsáideora i dtaca leis na Seirbhísí nó a chur chun cinn nó chun aon chríche eile (tráchtála, fógraíochta nó eile), lena n-áirítear gan teorainn, chun críocha margaíochta agus cur chun cinn in aon bhformáidí meán agus trí aon bhealaí meán, cibé acu atá ar eolas anois nó cruthaítear anseo feasta. Déanann tú leis seo freisin agus deonóidh tú ceadúnas neamh-eisiatach do gach úsáideoir de na Seirbhísí chun d’Ábhar Úsáideora a rochtain trí na Seirbhísí, agus chun saothair dhíorthacha den Ábhar Úsáideora sin a úsáid, a chur in eagar, a mhodhnú, a atáirgeadh, a dháileadh, a ullmhú agus a thaispeáint i dtaca leis. lena n-úsáid as na Seirbhísí. Admhaíonn tú go bhféadfadh úsáideoirí eile na Seirbhísí d’Ábhar Úsáideora agus sin a íoslódáil Max Racing ní bheidh sé freagrach ná faoi dhliteanas as aon damáiste, caillteanas nó díobháil a eascróidh as an íoslódáil sin ar d’Ábhar Úsáideora. Déanann tú ionadaíocht agus barántas go bhfuil gach ceart agat ceadúnais den sórt sin a dheonú do Max Racing agus na húsáideoirí Seirbhíse gan sárú nó sárú ar aon chearta tríú páirtí, lena n-áirítear gan teorainn, aon chearta príobháideachta, cearta poiblíochta, cóipchearta, cearta conartha, nó aon mhaoin intleachtúil nó cearta dílseánaigh eile. Aontaíonn tú íoc as gach ríchíos, táille, agus aon airgead eile atá dlite d’aon duine nó eintiteas mar gheall ar aon Ábhar Úsáideora a phostálann tú ar na Seirbhísí nó trí iad.

ÁBHAR ÚSÁIDEOIRÍ ATÁ BEARTAITHE AGUS GNÍOMHAÍOCHTAÍ A ÚSÁIDEOIR A SHOLÁTHAR

Seo a leanas liosta páirteach d’Ábhar Úsáideora agus gníomhaíochtaí atá mídhleathach agus / nó toirmiscthe ar na Seirbhísí. Max Racing forchoimeádann sé an ceart imscrúdú agus caingean dlí iomchuí a dhéanamh i gcoinne aon duine a Max RacingIs é an t-aon rogha amháin é, a sháraíonn an fhoráil seo, lena n-áirítear gan teorainn, an chumarsáid chiontaithe a bhaint de na Seirbhísí, deireadh a chur le rochtain agus úsáid na Seirbhísí do sháraitheoirí, agus sáruithe a thuairisciú do na húdaráis dlí iomchuí. Cuimsíonn Ábhar Úsáideora Toirmiscthe, ach níl sé teoranta dóibh, Ábhar Úsáideora atá, de réir lánrogha amháin Max Racing:

 • Sáraíonn sé cearta aon tríú páirtí, lena n-áirítear aon sárú muiníne, cóipcheart, trádmharc, paitinn, rún trádála, ceart morálta, ceart príobháideachta, ceart poiblíochta, nó aon mhaoin intleachtúil eile nó ceart dílseánaigh;
 • Cuimsíonn sé cáipéisí aitheantais, uimhreacha, nó faisnéis íogair airgeadais nó phearsanta aon duine;
 • An bhfuil sé go holc ionsaitheach agus / nó cuireann sé chun cinn ciníochas, bigotry, fuath, nó díobháil choirp d'aon chineál in aghaidh aon ghrúpa nó duine aonair;
 • Ciapadh nó abhcóideann ciapadh duine eile;
 • Leas a bhaint as daoine ar bhealach gnéasach nó foréigneach;
 • Tá nudity, foréigean, nó ábhar eile maslach ann nó tá nasc ann le suíomh gréasáin do dhaoine fásta nó le suíomh gréasáin míchuí eile;
 • Éilíonn sé faisnéis phearsanta ó dhuine ar bith faoi 18;
 • Cuireann sé faisnéis atá ar eolas agat atá bréagach nó míthreorach chun cinn nó a chuireann gníomhaíochtaí nó iompar mídhleathach chun cinn atá maslach, bagrach, graosta, clúmhillteach nó clúmhillteach;
 • Cuireann sé cóip neamhdhleathach nó neamhúdaraithe d’obair faoi chóipcheart nó paitinnithe duine eile chun cinn, mar shampla cláir ríomhaire pirated nó naisc a sholáthar dóibh, faisnéis a sholáthar chun teacht timpeall ar ghléasanna cosanta cóipe-suiteáilte, nó ceol nó físeán pirated nó naisc le ceol pirated nó físeán pirated a sholáthar. comhaid;
 • Is éard atá i gceist leis ná tarchur “dramhphost,” “litreacha slabhra,” nó ollphostáil gan iarraidh, teachtaireachtaí meandaracha, “spimming,” nó “spamming”;
 • Cuireann sé le haon ghníomhaíocht nó fiontar coiriúil, cuireann sé chun cinn nó bíonn baint aige leis nó soláthraíonn sé faisnéis threorach faoi ghníomhaíochtaí mídhleathacha lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, airm nó substaintí mídhleathacha a dhéanamh nó a cheannach, sárú ar phríobháideacht duine, nó víris ríomhaire a sholáthar nó a chruthú;
 • Éilíonn sé pasfhocail nó faisnéis aitheantais phearsanta chun críocha tráchtála nó neamhdhleathacha ó úsáideoirí eile;
 • Cuimsíonn sé gníomhaíochtaí nó iarrachtaí tráchtála agus / nó díolacháin gan ár dtoiliú i scríbhinn roimh ré ó Max Racing, iecontests, sweepstakes, babhtáil, fógraíocht, nó scéimeanna pirimid; agus / nó
 • Sáraíonn an dlí is infheidhme.

I measc na ngníomhaíochtaí toirmiscthe tá, ach níl siad teoranta dóibh, na gníomhaíochtaí seo a leanas:

 • Gníomhaíocht choiriúil nó chéasta, lena n-áirítear pornagrafaíocht leanaí, calaois, gáinneáil ar ábhar gáirsiúil, déileáil le drugaí, cearrbhachas, ciapadh, stalcaireacht, spamáil, spúchadh, víris a sheoladh, comhaid dochracha eile, cóipcheart, trádmharc nó sárú paitinne, nó goid rúin trádála;
 • Úsáid a bhaint as aon fhaisnéis a fhaightear ó na Seirbhísí chun duine eile a chiapadh, a mhí-úsáid nó a dhochar;
 • Iarracht a dhéanamh aithris a dhéanamh ar úsáideoir nó ar dhuine eile;
 • Taifeadadh, mianadóireacht nó próiseáil faisnéise faoi úsáideoirí eile;
 • Déan aon Ábhar ón tSeirbhís a bhuachan nó a bhronnadh;
 • Fógraíocht a dhéanamh d'aon úsáideoir chun aon táirgí nó seirbhísí a cheannach nó a dhíol trí na Seirbhísí;
 • Ag cur isteach ar, nó ag cur isteach, nó ag cruthú ualach míchuí ar na Seirbhísí nó ar na gréasáin nó seirbhísí atá nasctha leis na Seirbhísí;
 • Deireadh a chur le gnéithe a bhaineann le slándáil na Seirbhísí nó cur isteach orthu, cur as dóibh, dochar a dhéanamh dóibh nó cur isteach orthu ar shlí eile nó gnéithe a chuireann srianta ar úsáid na Seirbhísí i bhfeidhm;
 • Aon úsáid uathoibrithe de na Seirbhísí, amhail scripteanna a úsáid chun cairde a chur leis nó tuairimí nó teachtaireachtaí a sheoladh; agus / nó
 • Na Seirbhísí a Úsáid ar bhealach nach bhfuil ar aon dul le haon dlí agus rialachán infheidhme agus gach ceann de.

LÍONRAÍ AGUS ÁBHAR TRÍ PÁIRT

D’fhéadfadh go mbeadh naisc sna Seirbhísí (nó féadfar iad a sheoladh trí na Seirbhísí) chuig láithreáin ghréasáin, feidhmchláir nó seirbhísí eile (“Láithreáin Tríú Páirtí”) agus / nó ailt, grianghraif, téacs, grafaicí, pictiúir, dearaí, ceol, fuaim, físeán , faisnéis, feidhmchláir, bogearraí agus ábhar nó earraí eile a bhaineann le tríú páirtithe nó a thagann astu (an “Ábhar Tríú Páirtí”). Ní dhéantar Láithreáin Tríú Páirtí agus Ábhar Tríú Páirtí den sórt sin a imscrúdú, a mhonatóireacht ná a sheiceáil le haghaidh cruinneas, oiriúnachta nó iomláine Max Racing, agus Max Racing níl sé freagrach as aon Láithreáin Tríú Páirtí a ndéantar rochtain orthu trí na Seirbhísí nó aon Ábhar Tríú Páirtí a phostáiltear ar na Seirbhísí, atá ar fáil trí nó suiteáilte ó na Seirbhísí, lena n-áirítear ábhar, cruinneas, maslach, tuairimí, iontaofacht, cleachtais phríobháideachta nó beartais eile de chuid nó atá i dTríú. Láithreáin Pháirtí nó Ábhar Tríú Páirtí. Má shocraíonn tú na Seirbhísí a fhágáil agus rochtain a fháil ar Láithreáin Tríú Páirtí nó aon Ábhar Tríú Páirtí a úsáid nó a shuiteáil, déanann tú é sin ar do phriacal féin agus ba chóir duit a bheith ar an eolas nach rialaíonn ár dtéarmaí agus ár mbeartais a thuilleadh. Admhaíonn tú agus aontaíonn tú é sin Max Racing ní bheidh sé freagrach ná faoi dhliteanas, go díreach nó go hindíreach, as aon damáiste, caillteanas, nó díobháil a dhéanfar nó a líomhnaítear a bheith ina chúis le nó i dtaca le d’úsáid nó brath ar aon Láithreán Tríú Páirtí nó Ábhar Tríú Páirtí.

DÍOLAÍOCHTAÍ

Is tusa amháin atá freagrach as do chuid idirghníomhaíochtaí le húsáideoirí eile na Seirbhísí. Max Racing forchoimeádann sé an ceart ach níl aon oibleagáid air, monatóireacht a dhéanamh ar dhíospóidí idir tú féin agus úsáideoirí eile.

AISÍOCAÍOCHTAÍ & TUAIRISCEÁIN BEARTAIS

Níl Tuairisceán, Aisíocaíocht, agus malartuithe infheidhmithe ach maidir le hordú (anna) ceannaigh ar líne a cruthaíodh agus a cuireadh i gcrích ónár suíomh Gréasáin oifigiúil (www.maxracing.co).

Le haghaidh Orduithe na Malaeisia

Tá an beartas um fhilleadh simplí go leor. Mura bhfuil tú sásta le do tháirgí a ceannaíodh go díreach ónár Max Racing Exhaust láithreán gréasáin oifigiúil. Is féidir leat é a thabhairt ar ais nó a mhalartú laistigh de 30 lá ón gceannachán. Seiceálfaidh agus próiseálfaidh ár bhfoireann do thuairisceán chomh luath agus a gheobhaimid é don mhéid ceannaigh lúide na táillí loingseoireachta bunaidh agus aon táillí breise (lena n-áirítear táille idirbhirt agus táille coimisiúin ardáin má cheannaítear é ó aon mhargadh eile). Déanfar formhuirear 20% de luach na n-earraí aisíocaíochta nuair a fhaighimid na hearraí ar ais. Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh sé suas le 10 lá gnó a thógáil chun an creidmheas a thaispeáint ar do chuntas má tá an tuairisceán bailí.

Le haghaidh Orduithe Idirnáisiúnta

Mura bhfuil tú sásta le do tháirgí a ceannaíodh go díreach ónár Max Racing Exhaust láithreán gréasáin oifigiúil. Is féidir leat é a thabhairt ar ais nó a mhalartú laistigh de 30 lá ón gceannachán. Seiceálfaidh agus próiseálfaidh ár bhfoireann do thuairisceán chomh luath agus a gheobhaimid é don mhéid ceannaigh lúide na táillí loingseoireachta bunaidh agus aon táillí breise (lena n-áirítear táille idirbhirt agus táille coimisiúin ardáin má cheannaítear é ó aon mhargadh eile). Déanfar formhuirear 20% de luach na n-earraí aisíocaíochta nuair a fhaighimid na hearraí ar ais. Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh sé suas le 7-14 lá gnó a ghlacadh chun an creidmheas a bheith le feiceáil ar do chuntas tar éis don earra ar ais a cheadú.


Polasaí Cealú

Saincheaptha Max Racing is táirgí iad táirgí nach bhfuil liostaithe ar ár suíomh Gréasáin oifigiúil (www.maxracing.co).
*Ní ghlactar go docht le haon orduithe agus orduithe saincheaptha, de dhéantús an duine a íoctar trí thráthchuid, cealú orduithe, tuairisceán agus aisíocaíocht.

Maidir le hordú a chealú roimh an loingsiú, tabhófar formhuirear de tháille chealaithe 20% (lena n-áirítear idirbheart airgeadra, táillí bainc, táille próiseála, seirbhís cealaithe agus táillí seirbhíse eile) nuair is infheidhme.

Chun ordú a chealú tar éis é a sheoladh, beidh tú freagrach as costas na n-earraí a chur ar ais chugainn. Gearrfar formhuirear 20% de luach na n-earraí aisíocaíochta nuair a fhaighimid na hearraí ar ais.

 • Ní ghlacfar le haon chealuithe mar gheall ar athrú meoin. Más í an mhír a seachadadh an earra ceart a ordaíodh agus nach bhfuil sé lochtach, ní dhéanfar é a mheas le haghaidh aisíocaíochta.

* Malartú mír ar an modh íocaíochta tráthchoda, téigh i dteagmháil lenár seirbhís do chustaiméirí chun cúnamh a fháil.


Sula n-iarrtar Tuairisceán

Seiceáil le do thoil go gcomhfhreagraíonn na táirgí leis na coinníollacha seo a leanas, de réir ár dtéarmaí díola:

 • Ní ghlacfar le tuairisceáin nó aisíocaíochtaí ach laistigh de 30 lá ón gceannach, ní eiseofar aon tuairisceáin, aisíocaíochtaí agus malartuithe tar éis 30 lá ón gceannach.
 • Ní mór cruthúnas ceannaigh a bheith agat (uimhir sonraisc ordaithe agus admháil)
 • Níl earraí a ceannaíodh faoi thráthchodanna agus nó ar earraí saincheaptha iad incháilithe le haghaidh tuairisceáin agus aisíocaíochtaí.
 • Ní ghlactar le tuairisceáin ach amháin má tá na táirgí ina staid bhunaidh, gan damáiste gan aon chomhartha úsáidte/suiteáilte, gearrtha, táthaithe, scríobtha, nó aon fhiacail fhisiciúil d’aon pháirtí, fós ag urchosc gach lipéad, scannán sábháilteachta agus oiriúintí speisialta, aon bhronntanais in aisce. , dearbháin a fuarthas leis.
 • Ní féidir earraí inchaite mar scagairí, clúdaigh scagairí, gléasanna rubair, srl a thabhairt ar ais.
 • Níl aon earra a ceannaíodh do dhuine eile nach dteastaíonn uaidh/uaithi ach nach bhfuil sé i dteideal aisíocaíocht nó aisíocaíocht a dhéanamh.
 • Ní ghlacfar le haon chealuithe mar gheall ar athrú meoin. Más í an mhír a seachadadh an earra ceart a ordaíodh agus nach bhfuil sé lochtach, ní dhéanfar é a mheas le haghaidh aisíocaíochta.

Nós Imeachta um Fhilleadh

Chun mír a chur ar ais, b’éigean duit teagmháil a dhéanamh lenár seirbhísí / seirbhísí tacaíochta do chustaiméirí agus na trí chéim thíos a leanúint:

 1. Pacáiste an táirge ina phacáil bhunaidh
 2. Ceangail an lipéad leis an seoladh a thugann ár dtacaíocht do chustaiméirí ar an bpacáiste / dáileacht
 3. Seol ar ais chugainn é

Cuir in iúl dúinn le do thoil agus cruthaigh d’admháil loingsithe ar ais chuig ár seirbhísí do chustaiméirí má rinne tú iarratas ar aon loingsiú ar ais. Fillfidh ár dtacaíocht do chustaiméirí ort nuair a thiocfaidh do loingsiú ar ais chuig ár suíomh. Spreagtar gur chóir an loingsiú ar ais a sheoladh ag úsáid cúiréireachta a sholáthraíonn nuashonrú fíor-ama a ligeann don dá pháirtí an dáileacht a rianú ag am ar bith.


Chun Mír lochtach nó mícheart a fuarthas a thabhairt ar ais

Má dhéantar damáiste sofheicthe do phacáistiú seachtrach na dáileachta seachadta:

Fiafraigh den chúiréireachta an bhféadfadh sé fanacht leat riocht na dtáirgí a sheiceáil. Má aontaíonn an cúiréireachta, seiceáil an táirge agus diúltaigh an pacáiste má dhéantar damáiste dó. Beidh ort pictiúr den dáileacht a thógáil chun críocha éilimh níos déanaí.

Má dhéantar damáiste, séanadh nó briseadh ar an earra a ceannaíodh nuair a tháinig sé agus gur fhág an cúiréireachta:

Téigh i dteagmháil lenár seirbhís do chustaiméirí laistigh de 24 uair an chloig ón dáileacht a fuarthas le cáipéisí tacaíochta mar chruthúnas:

 • An sonrasc tráchtála bunaidh sa dáileacht
 • Grianghraif agus nó físeáin thíos:
 1. an dáileacht a fuarthas (le huimhir seachadta / uimhir bhille aerbhealaigh) sula gcuirtear bosca isteach,
 2. osclaíodh an dáileacht leis an mír istigh,
 3. an earra, agus
 4. limistéar / réimsí lochtacha an earra.

Má fhaightear an t-earra mícheart

Téigh i dteagmháil lenár seirbhís do chustaiméirí laistigh de 24 uair an chloig tar éis dúinn é a fháil.


Tabhair faoi deara le do thoil

 • Beidh táirge a chuirtear ar ais gan admháil loingsithe ar ais agus / nó fógra lenár seirbhís do chustaiméirí ina shaincheist, in imthosca den sórt sin, ní dhéanfar an íocaíocht aisíocaíochta / aischuir anaithnid ar ais go deo.
 • Iarrfar ort na táillí seachadta tuairisceáin a chlúdach, agus seiceálfaidh ár bhfoireann an táirge a cuireadh ar ais sula n-aisíocfar d’íocaíocht roimhe seo.
 • Bunaítear suimeanna aisíocaíochta agus nó ceaduithe um fhilleadh agus malartú táirgí ar iniúchadh ar staid an táirge a sheoltar ar ais. I gcúinsí áirithe (m.sh. táirgí a ndearnadh damáiste mór dóibh ar sheachadadh, damáistí de dhéantús an duine amhrasta, etc.), ní ghlacfar le haisíocaíochtaí/tuairisceáin/malartú.
 • Ní aisíocfar d’íocaíocht aisíocaíochta ach leis an modh íocaíochta bunaidh le cárta creidmheasa, VISA, Mastercard, PayPal, nó le haistriú díreach bainc. Ní dhéanfaidh ár bhfoireann aon íocaíocht aisíocaíochta le hAON modh íocaíochta nó sparán tríú páirtí atá difriúil ón modh íoctha bunaidh
 • Coimeádaimid an ceart diúltú d'aon chealú, filleadh, malartú agus aisíocaíocht a mheastar a bheith mí-oiriúnach nó míréasúnta.
 • Coimeádaimid an ceart chun aon téarmaí thuas a choigeartú más gá.

POLASAÍ PRÍOBHÁIDEACHAIS

Tá úsáid na Seirbhísí agus an t-eolas a chuirtear ar fáil á rialú ag ár Beartas Príobháideachais, atá corpraithe sna Téarmaí Úsáide seo leis an tagairt seo.

MODHNÚ

Max Racing féadfaidh sé na Téarmaí Úsáide seo a mhodhnú ó am go ham agus beidh éifeacht leis an modhnú sin ar é a phostáil Max Racingsuíomh Gréasáin (www.maxracing.co). Aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag aon mhodhnú ar na Téarmaí Úsáide seo nuair a úsáideann tú aon cheann de na Seirbhísí tar éis an modhnú sin a chur sa phost. Tá sé tábhachtach mar sin go ndéanann tú athbhreithniú rialta ar na Téarmaí Úsáide seo chun a chinntiú go ndéantar nuashonrú duit ar aon mhodhnuithe.

SÉANADH

Tá DO ÚSÁID NA SEIRBHÍSÍ AG DO RIOSCA DÍOL. TÁ GACH ÁBHAR AGUS SEIRBHÍSÍ A SHOLÁTHAR AR BHUNAS “MAR IS,” “LE GACH FAULTS,” AGUS “MAR FHÁIL AR FÁIL”, AGUS MAX RACING SONRAÍONN SÍ I bhFÁTH GACH BARÁNTAS AGUS COINNÍOLLACHA AON CHINEÁL IONADAÍ NÓ I bhFEIDHM, LENA N-ÁIRÍTEAR LEIS TEORANTA, AON BARÁNTAÍ INFHEISTÍOCHTA NÓ FITRÍOCHT CHUN CRÍOCH SONRACH, Neamh-INFHEISTÍOCHTA AGUS SÁBHÁILTEACHT. MAX RACING NÍL BARÁNTAS NÍL BARÁNTAS GO BHFUIL AN ÁBHAR INNIÚIL, AMA, INNIÚLACH, SAOR IN AISCE NÓ SAOR IN AISCE, NÓ GO BHFUIL AON FADHBANNA SIN A CHRUTHÚ. MAX RACING LÉIRMHEAS NÍL FREAGRACHT CHUN AON ERROR, OMISSION, INTERRUPTION, DELETION, DEFECT, DELAY IN OPERATION OR TRANSMISSION, COMMUNICATIONS LINE FAILURE, THEFT OR DESTRUCTION OR UNAUTHORIZED ACCESS TO, OR ALTERATION OF, UNATION COMM. MAX RACING NÍL FREAGRACH CHUN AON FADHBANNA NÓ MÍNIÚ TEICNIÚIL AON LÍONRA NÓ NÍOS LÍONRA, CÓRAIS LÍNE RÍOMHAIRE, SEIRBHÍSÍ NÓ SOLÁTHRAITHE, TREALAMH RÍOMHAIRE RÍOMHAIRE, BOGEARRAÍ, TEAGHLAIGH AON PHOSTÓIRÍ NÓ TEAGHLAIGH MAIDIR LE TEAGHLAIGH SEIRBHÍSÍ NÓ COMHLÍONADH SIN, LENA N-ÁIRÍTEAR AON DÍOBHÁIL NÓ DAMÁISTE DO ÚSÁIDEOIRÍ NÓ CHUN AON RÍOMHAIRE DAOINE A BHAINEANN LE NÓ ÁBHAR PÁIRTITHE NÓ ÁBHAIR ÍOSTA MAIDIR LEIS NA SEIRBHÍSÍ A LÍONADH LE hAGHAIDH IONTAOBHAS A LÍONADH. FAOI NÍL CIRCUMSTANCES SHALL MAX RACING BÍ FREAGRACH CHUN AON CHLÁR NÓ DAMÁISTE, LENA n-ÁIRÍTEAR DÍOBHÁIL PEARSANTA NÓ BÁS, A BHAINEANN LE hÚSÁID NA SEIRBHÍSÍ, Ó AON ÁBHAR A PHLEANÁIL AR NÓ NA TRÍ NA SEIRBHÍSÍ, NÓ ÓN AON PHLEAN CEACHTA.

TEORAINN LE DLITEANAS

GACH DLITEANAS MAX RACING, A STIÚRTHÓIRÍ, FOSTAÍOCHTAÍ, GNÍOMHAIRÍ, NÓ IONADAITHE IS FÉIDIR LE hAGHAIDH AON CHLÁR A BHAINEANN LE TORTHAÍ DO ÚSÁID NA SEIRBHÍSÍ NÓ ÁBHAR A BHEITH INA FHÁIL LEIS AN gCOMHLÍONADH, DÍOL SIN DE MAX RACINGTAR ÉIS A STIÚRTHÓIRÍ, FOSTAÍOCHTAÍ, GNÍOMHAIRÍ NÓ IONADAITHE (MAR IS INFHEIDHME), TÁ IOMLÁN DLITEANAS SIN TEORANTA I nGNÍOMHAÍOCHT DO MHIC LÉINN MYR RINGGITS (RM1000). DON MHIC LÉINN A BHEARTAÍTEAR AG AN DLÍ INFHEIDHME, NÍL I dTAOBH IMEACHTA MAX RACING, NÍ FÉIDIR LEIS A STIÚRTHÓIRÍ, FOSTAÍOCHTAÍ, GNÍOMHAÍOCHTAÍ NÓ IONADAITHE, DLITEANAS FAOI CHONARTHA, TORT, DLITEANAS STRICT, INNEALTÓIREACHT NÓ AON DLÍTHIÚIL EILE NÓ Teoiric EQUITABLE NÓ EILE MAX RACINGTAR ÉIS A STIÚRTHÓIRÍ, FOSTAÍOCHTAÍ, GNÍOMHAIRÍ NÓ IONADAITHE FAOI EOLAS PRÍOBHÁIDEACHA NA CIRCUMSTANCES A THABHAIRT CHUN CAILLTEANAS SIN NÓ DAMÁISTE A BHAINT AMACH: MAIDIR LEIS NA SEIRBHÍSÍ NÓ ÁBHAR DO:

 • CAILLTEANAIS NEAMHDHÉANTA NÓ DÉAGSÁLACHA;
 • CAILLTEANAS NA mBRABAL GNÍOMHAÍOCHTA NÓ FEABHSAITHE;
 • CAILLTEANAIS IONCAIM;
 • CAILLTEANAIS EARRAÍ EARRAÍ;
 • CAILLTEANAIS SONRAÍ;
 • CAILLTEANAIS AR LEITHREASAÍ AR LEITH;
 • CAITEACHAS LEASAITHE; NÓ
 • COSTAS EARRAÍ NÓ SEIRBHÍSÍ SUBSTAINTÍ A SHOLÁTHAR.

DLÍ RIALAITHE

Sa chuid seo tá forálacha an Achta um Ghairm Dlí 1976 den Mhalaeisia agus na rialacha agus na rialacháin go léir a rinneadh faoi.

INDEMNITY

Aontaíonn tú cosaint, slánaíocht agus neamhdhíobhálach a dhéanamh Max Racing, a aonáin dhíreacha agus indíreacha (trí idirghabhálaí amháin nó níos mó), aonáin aonáin, fochuideachtaí agus eintitis chleamhnaithe, agus a chonraitheoirí, stiúrthóirí, oifigigh, fostaithe, ionadaithe, dílseánaigh, comhpháirtithe, scairshealbhóirí, seirbhísigh, príomhoidí, gníomhairí, réamhtheachtaithe comharbaí, sannacháin, cuntasóirí, agus aturnaetha ó agus i gcoinne aon oireann, caingne, éilimh, imeachtaí, damáistí, socraíochtaí, breithiúnais, gortuithe, dliteanais, oibleagáidí, caillteanais, rioscaí, costais agus caiteachais (lena n-áirítear, gan teorainn, táillí aturnae agus costais dlíthíochta) a bhaineann leis na Seirbhísí nó a eascraíonn astu; d’úsáid as na Seirbhísí; d’Ábhar Úsáideora; do chalaois, sárú dlí, nó mí-iompar toiliúil; agus aon sárú a rinne tú ar na Téarmaí Úsáide seo.

ILGHNÉITHEACHA

Is ionann na Téarmaí Úsáide seo agus na comhaontuithe, beartais agus téarmaí dá dtagraíonn siad agus an comhaontú iomlán idir tú féin agus Max Racing maidir le húsáid na Seirbhísí. Theip ar Max Racing chun aon cheart nó foráil de na Téarmaí Úsáide seo a fheidhmiú nó a fhorfheidhmiú, ní oibreoidh sé mar tharscaoileadh ar an gceart nó ar an bhforáil sin. Is mar áis amháin iad na teidil rannáin sna Téarmaí Úsáide seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil nó chonarthach acu. Feidhmíonn na Téarmaí Úsáide seo a mhéid is incheadaithe de réir an dlí. Má tá aon fhoráil de na Téarmaí Úsáide seo neamhdhleathach, ar neamhní nó neamh-infheidhmithe, meastar an fhoráil sin a bheith inscartha ó na Téarmaí Úsáide seo agus ní dhéanann sí difear do bhailíocht agus in-fhorghníomhaitheacht aon fhorálacha eile.

Má tá aon cheist agat faoi na Téarmaí Úsáide seo, déan teagmháil le do thoil Max Racing ag:

MAX RACING IDIRNÁISIÚNTA SDN BHD
13, Industria Jalan Impian,
Taman Industri Impian,
14000, Bukit Mertajam
Pulau Pinang, An Mhalaeisia

Dáta Éifeachtach: 1 Eanáir, 2021

Cúlchiste againn an ceart seirbhís a dhiúltú do dhuine ar bith ar chúis ar bith ag am ar bith.

Tuigeann tú go bhféadtar d’ábhar (gan faisnéis faoi chárta creidmheasa a áireamh) a aistriú gan chriptiú agus (a) tarchur a dhéanamh thar líonraí éagsúla; agus (b) athruithe chun ceanglais theicniúla líonraí nó feistí ceangail a chomhlíonadh agus oiriúnú dóibh. Déantar faisnéis faoi chárta creidmheasa a chriptiú i gcónaí le linn aistrithe thar líonraí.

Aontaíonn tú nach bhfuil a atáirgeadh, dhúbailt, a chóipeáil, a dhíol, a athdhíol nó saothrú a dhéanamh ar aon chuid den tSeirbhís, bain úsáid as an tSeirbhís, nó rochtain ar an tSeirbhís nó aon teagmháil ar an suíomh gréasáin ann trínar bhfuil an tseirbhís ar fáil, gan cead sainráite i scríbhinn le linn .

Tá na ceannteidil a úsáidtear sa chomhaontú seo san áireamh mar áis amháin agus ní dhéanfaidh siad teorainn ná tionchar ar bhealach eile

Úinéir a chara Max Racing exhaust córas,

Go raibh maith agat as a roghnú Max Racing. Agus tú ar tí do chuid a chlárú Max Racing exhaust córas a bhunú agus cuntas a bhunú chun na críche seo, glac do chuid ama le scrollú síos agus na Téarmaí agus Coinníollacha seo den Max Racing Tairseach Clárúcháin.

Is é príomhchuspóir na Tairsí do chuid a chlárú Max Racing táirge (í) d’fhonn a bhflaithiúlacht a fhíorú. Tabhair faoi deara le do thoil nach féidir an clárú ach le haghaidh bunaidh Max Racing córais gluaisrothair iarmhargaidh nó sceite gluaisteán a monaraíodh an 1 Eanáir, 2019 nó dá éis, le sraithuimhir greanta ar an gcóras (le haghaidh sonraí, féach leat an chaibidil “Clárú táirge (í), incháilitheacht).

Tá úsáid Thairseach Clárúcháin Akrapovič (dá ngairtear an “Tairseach” anseo feasta) faoi réir na dtéarmaí úsáide, séanadh, fógra cóipchirt agus faisnéis um chosaint sonraí pearsanta mar a fhoráiltear thíos nó trí na naisc ag bun an leathanaigh a leanúint. Trí do chuntas a bhunú agus an Tairseach a úsáid, Aontaíonn tú leis na Téarmaí agus Coinníollacha seo (dá ngairtear na “Téarmaí agus Coinníollacha” anseo feasta).

Trí chlárú Max Racing Exhaust táirgí, aontaíonn tú leis na Téarmaí agus Coinníollacha seo, measfar go ndearna tú comhaontú dlíthiúil leis Max Racing Exhaust (dá ngairtear anseo feasta “ceachtarMax Racing”,“ Sinne ”,“ sinn ”nó“ ár gcuid ”, agus tagrófar duit mar“ úsáideoir ”,“ tú ”nó“ do ”) maidir le do Max Racing Exhaust cuntas agus d’úsáid den Tairseach. Mura n-aontaíonn tú leis na Téarmaí agus Coinníollacha seo in aon chuid, nó mura féidir, lean ar aghaidh le do chuntas a bhunú agus / nó an Tairseach a úsáid.

TÁBHACHTACH: MAIDIR LE DO CHLÁR A CHLÁRÚ MAX RACING EXHAUST NÍ BHÍONN TÁIRGE DO CHEARTA BARÁNTA.

rochtain Max Racing Tairseach

Socrú a dhéanamh ar Max Racing cuntas ar chlárú Max Racing ní sholáthraítear táirgí ach do dhaoine nádúrtha, ag gníomhú dóibh mar sin thar a gceann féin agus ina n-ainm féin. Deonaítear rochtain ar an Tairseach ar bhonn sealadach agus Max Racing forchoimeádann sé an ceart an Tairseach nó aon cheann de na seirbhísí a chuirtear ar fáil ar an Tairseach a fhoirceannadh, a athrú nó a leasú tráth ar bith, gan aon réamhfhógra ag Max Racing's rogha iomlán. Max Racing ní bheidh sé freagrach ná faoi dhliteanas as aon iarmhairtí a bhainfidh leis.

Teastaíonn rochtain idirlín chun an Tairseach a úsáid. Ba cheart go soláthródh an t-úsáideoir ríomhaire oiriúnach nó gléas láimhe, nasc idirlín agus aon chrua-earraí nó trealamh eile is gá chun gur féidir leat rochtain a fháil ar an Tairseach a sholáthar ar chostas an úsáideora.

Max Racing Cuntas

Féadfaidh gach úsáideoir ceann a chur ar bun Max Racing cuntas ar an Tairseach. Le linn an phróisis sínithe, iarrfar ort do sheoladh r-phoist a iontráil, a úsáidfear mar d’aitheantas úsáideora. Bunaithe ar do sheoladh r-phoist a iontráil le linn an chláraithe, sannfar an pasfhocal duit trí Max Racing agus a sheoladh chuig an seoladh r-phoist a cuireadh ar fáil mar aon le r-phost dearbhaithe. Beidh clárú do phróifíl críochnaithe nuair a dheimhnítear an clárú de réir an ríomhphoist dearbhaithe. Ceanglófar ar d’aitheantas úsáideora agus do phasfhocal logáil isteach sa Tairseach agus measfar é mar chuid de d’aitheantas, ach amháin má shocraíonn tú síniú isteach le d’aitheantas Google®, Facebook® nó soláthraí seirbhísí eile mar atá ar fáil ar an logáil isteach leathanach.

Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh feidhm ag téarmaí agus coinníollacha, polasaí príobháideachta agus téarmaí eile an tsoláthraí seirbhísí sin i gcás go mbeidh tú ag logáil isteach sa Tairseach le do ID Google®, Facebook® nó soláthraí seirbhíse eile. Bí cinnte go léifidh tú iad sula logálann tú isteach.

Gabhann tú ort na IDanna agus pasfhocail úsáideora a choinneáil sábháilte agus ní nochtfaidh siad ná ní cheadóidh siad a n-úsáid do thríú daoine. Tá tú freagrach agus faoi dhliteanas as gach úsáid de do chuntas, bíodh sé údaraithe nó neamhúdaraithe. Má cheapann tú go mb'fhéidir gur cuireadh isteach ar d’ainm úsáideora agus / nó ar do phasfhocal, athraigh an focal faire agus cuir in iúl dúinn láithreach é.

Trí a Max Racing cuntas, deimhníonn tú go bhfuil tú in aois dlí de réir mar is infheidhme i do thír féin agus go bhfuil an fhaisnéis uile a iontráiltear san fhoirm sínithe nó mar a cuireadh in eagar ina dhiaidh sin fíor, agus go bhfuil tú ag bunú an Max Racing cuntas duit féin. Geallann tú do chuid faisnéise pearsanta a choinneáil cruinn agus cothrom le dáta.

Tabhair faoi deara le do thoil nach féidir an próiseas sínithe a chríochnú ach má líontar na réimsí riachtanacha go léir le sonraí comhfhreagracha mar aon le clárú bunaidh amháin ar a laghad Max Racing táirge. Gach duine a dhíchlárú Max Racing d’fhéadfadh táirgí a scriosadh go hiomlán as do Max Racing cuntas mar sin.

Ar na sonraí riachtanacha go léir a chur isteach san fhoirm sínithe agus clárú a Max Racing táirge, agus faoi réir Max RacingLe cead a fháil, gheobhaidh tú r-phost dearbhaithe. Do Max Racing ní chuirfear cuntas ar bun ach amháin tar éis duit an nasc dearbhaithe a chuirtear ar fáil sa r-phost dearbhaithe a chliceáil.

Forchoimeádaimid an ceart athbhreithniú a dhéanamh ar fhoirmeacha clárúcháin ar bith agus iad uile a fhaomhadh agus faomhadh nó diúltú a dhéanamh do chruthú cuntais ar ár rogha féin. Féadfaidh Akrapovič aon chuntas úsáideora a dhíchumasú nó a scriosadh tráth ar bith gan réamhfhógra agus gan aon dliteanas Akrapovič.

Níor cheart go mbeadh ach gníomhaí amháin ag gach úsáideoir Max Racing cuntas ag an am. Úsáidfimid an fhaisnéis a chuirtear ar fáil ag síniú suas in aon teaglaim d’fhonn a fháil amach an bhfuil úsáideoir sonrach cheana féin Max Racing cuntas. Beidh ár dtorthaí agus ár gcinneadh maidir le síniú a dhiúltú mar gheall ar chuntas eile atá ann cheana leis an úsáideoir céanna críochnaitheach, ach tugaimid cuireadh duit a chur in iúl dúinn má chreideann tú go ndearna muid botún.

Measfar go bhfuil gach cuntas nach n-úsáidfear chun síniú isteach sa Tairseach ar feadh níos mó ná 5 (cúig) bliana neamhghníomhach agus féadfar é a scriosadh trí Max Racing gan aon réamhfhógra. I gcás go mbunaímid go bhfuil do chuid á úsáid agat Max Racing cuntas atá contrártha leis na Téarmaí agus Coinníollacha seo ar bhealach ar bith, scriosfar do chuntas gan fógra roimh ré.
Féadfaidh na sonraí a bhaineann le haon chuntas scriosta a úsáid a thuilleadh Max Racing de réir na dTéarmaí agus Coinníollacha seo.

Clárú táirge (í), incháilitheacht

Tá táirgí atá incháilithe le haghaidh clárúcháin uile Max Racing córais sceite gluaisteán nó gluaisrothar iarmhargaidh a táirgeadh an 1 Eanáir, 2019 nó dá éis, le sraithuimhir greanta ar an gcóras, nach raibh cláraithe roimhe seo ag an úsáideoir céanna nó ag úsáideoir eile. Is féidir le gach úsáideoir ceann amháin nó níos mó a chlárú Max Racing táirgí, ó raon gluaisrothar nó ó raon táirgí gluaisteán. Tabhair faoi deara le do thoil nach bhfuil córais sceite OEM agus codanna de chórais sceite incháilithe le clárú ag an bpointe seo.

Chun críche táirge a chlárú, iarrfar ort faisnéis áirithe a bhaineann le d’fheithicil a iontráil, Max Racing táirge agus an pointe díola inar cheannaigh tú do chuid Max Racing táirge. Ní féidir ach foirmeacha iomlána a phróiseáil d’fhonn sainiúlacht do chuid a chinneadh Max Racing táirge.

Fíorúlacht Do Max Racing táirge

Max Racing tá cáil ar tháirgí as a gcáilíocht phréimhe. Cuireadh níos mó míthreorach ar ár gcustaiméirí maidir le táirgí góchumtha (bréige) a cheannach, a bhíonn faoi bhun caighdeáin de ghnáth ó thaobh cáilíochta chomh maith le hábhair athúsáidte agus a d’fhéadfadh a bheith contúirteach freisin. Toisc gur ábhar imní iad táirgí góchumtha atá ag dul i méid, tógtar an-dáiríre aon sárú ar mhaoin intleachtúil ár gcuid féin nó ár gcomhpháirtithe.

Clárú do Max Racing tá sé i gceist go mbeidh an táirge mar léiriú ginearálta ar fhírinneacht do tháirge. Má tá aon amhras ort faoi fhírinneacht do Max Racing táirge, déan teagmháil linn tríd an bhfoirm teagmhála.

Má bhaineann an teaglaim den fhaisnéis a chuireann tú isteach san fhoirm chlárúcháin leis an gcineál feithicle, Max Racing Meaitseálann faisnéis an táirge agus an díoltóra ár dtaifid, is féidir linn a shuíomh le leibhéal réasúnta cinnteachta gur táirge fíor é an táirge a d'iontráil tú Max Racing táirge. I gcás den sórt sin, gheobhaidh tú ár r-phost ar chríochnú an phróisis chlárúcháin don táirge áirithe sin.

I gcás an a cuireadh isteach Max Racing ní hionann sonraí an táirge agus ár dtaifid, athsheiceáil le do thoil na sonraí a iontráladh sna réimsí riachtanacha chun fáil réidh le hearráidí a d’fhéadfadh a bheith ann agus déan cinnte go bhfuil do chuid Max Racing tá an táirge incháilithe le haghaidh cláraithe. Mura mbeimid in ann maids a dhearbhú fós, molaimid duit teagmháil a dhéanamh leis an díoltóir nó leis an bpointe díola inar ceannaíodh do tháirge d’fhonn a bhunús agus a fhírinneacht a chinneadh. Má tharlaíonn sé gur díoladh táirge neamh-bharántúil leat faoi rún a bheith ina Max Racing táirge, molaimid go láidir duit teagmháil a dhéanamh leis an díoltóir agus caingean a thionscnamh i gcoinne an díoltóra trí údaráis inniúla más infheidhme. Ag an am céanna, táimid buíoch as an bhfaisnéis faoi tháirgí neamhfhíordheimhnithe / góchumtha a dhíoltar mar tháirgí bunaidh Max Racing táirgí agus mar sin, tugaimid cuireadh duit aon chásanna den sórt sin a thuairisciú dúinn.

TÁBHACHTACH: Max Racing ní thairgeann sé táirge athsholáthair, ná aon chúiteamh nó tacaíocht iardhíola, baránta nó aon seirbhísí eile, maidir le haon táirgí neamhfhíordheimhnithe.

Do chuid ábhair

Ní úsáidfidh úsáideoirí a gcuid Max Racing cuntas nó uaslódáil a dhéanamh ar aon ábhar a d’fhéadfadh a bheith maslach, mídhleathach, contrártha le Max Racingleasanna agus eitic, nó ag sárú aon chearta tríú daoine ar bhealach ar bith.

Tabhair faoi deara go bhféadfar aon ábhar a uaslódáiltear chuig an Tairseach ag baint úsáide as do chuntas a scriosadh ag am ar bith, agus is dócha go scriosfar é nuair a scriosann tú do chuntas ar chúis ar bith.

Trí aon ghrianghraif nó ábhair eile a uaslódáil chuig an Tairseach, atá faoi réir cóipchirt nó cearta maoine intleachtúla eile, dearbhaíonn tú gur sealbhóir gach ceart tú in ábhair den sórt sin agus chun na n-ábhar sin a thabhairt Max Racing cead neamh-eisiatach, saor in aisce, inaistrithe, ar fud an domhain chun aon ábhar nó gach ábhar den sórt sin a úsáid chun aon chríche Max Racing a mheasfaidh sé a bheith iomchuí, lena n-áirítear fógraíocht, úsáid ar na meáin shóisialta, nó chun aon chríche eile gan aon teorainneacha ama, agus gan Max Racing a bheith ag tagairt duit féin nó d'aon duine eile mar údar agus / nó mar shealbhóir aon chearta ar ábhair den sórt sin agus ina leith.

Déanfaidh tú slánaíocht agus coimeádfaidh tú Max Racing neamhdhíobhálach i gcásanna ina ndéantar aon éilimh nó cásanna sáraithe líomhnaithe a thionscnamh Max Racing maidir le Max Racingúsáid ábhair uaslódáilte de réir na dTéarmaí agus Coinníollacha seo.

Sonraí Pearsanta

Seans gur sonraí pearsanta a bheadh ​​i gcuid den fhaisnéis a cuireadh ar fáil le linn an phróisis sínithe nó le linn duit an Tairseach a úsáid. Tabhair faoi deara le do thoil nach gá ach na réimsí riachtanacha a líonadh isteach chun do shocrú a chríochnú Max Racing cuntas agus clárú do Max Racing táirge. Mar sin féin, is féidir sonraí roghnacha breise, a bhféadfadh cuid acu a bheith pearsanta, a sholáthar freisin, a bhfuil Max Racing tabharfaidh sé faoi na bearta cosanta céanna leis na sonraí riachtanacha.

Tá sábháilteacht sonraí pearsanta an-tábhachtach dúinn, agus dá bhrí sin, comhlíontar na ceanglais dhlíthiúla go léir. Próiseálfar gach sonraí pearsanta ag Max Racing de réir an Achta um Chosaint Sonraí Pearsanta, atá ar aon dul le rialacha an AE maidir le cosaint sonraí pearsanta, nó dlíthe eile a d’fhéadfadh a bheith infheidhme maidir lenár bpróiseáil ar do shonraí pearsanta.

Tríd an bpróiseas sínithe a chríochnú, tugann tú do thoiliú go bhféadtar do chuid sonraí pearsanta a bhailiú, a eagrú, a stóráil, a phróiseáil, a roghnú, a aisghabháil, a úsáid agus / nó a scriosadh chun críocha cumarsáide le Max Racing, ár gcuid cleamhnaithe nó conraitheoirí agus taifead a choinneáil de Max Racing sealbhóirí cuntais agus a gcuid táirgí cláraithe an t-am ar fad a bhfuil do chuid ann Max Racing cuntais agus ar feadh sé bliana breise ina dhiaidh sin. Ina theannta sin, aontaíonn tú go bhféadfaidh do chuid sonraí pearsanta a úsáid Max Racing ag am ar bith chun ár gcomhaontuithe a fhorfheidhmiú, díospóidí a réiteach, chomh maith lenár n-oibleagáidí dlíthiúla eile a chomhlíonadh.

Max Racing ní chomhcheanglóidh na sonraí pearsanta a chuireann tú isteach sa Tairseach le haon sonraí eile a fhaightear ó fhoinsí eile.

Tá meas againn ar do chearta uile faoi na dlíthe is infheidhme, lena n-áirítear do cheart chun do shonraí pearsanta a rochtain, a leasú nó a bhac, nó do thoiliú le haghaidh próiseála sonraí pearsanta a chúlghairm tráth ar bith. Chuige sin, cuir do chuid in eagar le do thoil Max Racing faisnéis chuntais nó seol iarratas scríofa chugainn tríd an bhfoirm ar líne atá ar fáil ar an Tairseach. Geallaimid do shonraí pearsanta a athbhreithniú nó a bhaint den ár mbunachar sonraí laistigh de 15 lá tar éis dúinn an t-iarratas a fháil.

Chun sábháilteacht do chuid sonraí pearsanta a chinntiú, úsáidfimid modhanna cosanta réasúnta a nglactar leo go ginearálta mar is cuí. Mar sin féin, ní ghlacaimid le haon dliteanas nó freagracht maidir le sábháilteacht nó cosaint sonraí pearsanta. Aontaíonn tú go ndéantar do chuid sonraí pearsanta a stóráil ar fhreastalaithe atá lonnaithe laistigh den AE agus b’fhéidir i gcásanna eisceachtúla iad a athlonnú chuig freastalaithe lasmuigh den AE, nach ndéanfaidh difear dár n-iarrachtaí chun do chuid sonraí pearsanta a choinneáil slán. Aithníonn tú nach gá gur le freastalaithe ar a stóráiltear sonraí pearsanta Max Racing.

Seachas an raon feidhme agus na cuspóirí thuasluaite, ní roinnfear do shonraí pearsanta le tríú páirtithe, ach amháin i gcásanna nuair a éilítear orainn de réir dlí. Mura gcuirtear a mhalairt in iúl go sainráite, ní dhíolfaimid, ná ní chuirfimid do shonraí pearsanta ar fáil do thríú páirtithe. Le sábháilteacht do chuid sonraí a chinntiú, sínigh amach as an Tairseach nuair nach bhfuil tú á úsáid.

Chun eispéireas an úsáideora agus oibriú na Tairsí a fheabhsú, féadfar fianáin a uaslódáil chuig feiste a úsáidtear chun an Tairseach a rochtain. Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar fhianáin, féach le do thoil Max RacingBeartas maidir le Fianáin.

Aontaíonn tú go sainráite go bhféadfaimis an fhaisnéis ar do sheoladh IP a bhailiú agus a phróiseáil, nach féidir a úsáid chun tú a aithint go pearsanta ach faisnéis a thabhairt dúinn faoin áit ghinearálta óna ndéantar rochtain ar an Tairseach.

Sonraí Neamhphearsanta

Agus tú ag síniú nó ag úsáid na Tairsí, féadfaimid sonraí neamhphearsanta áirithe a bhailiú ina mbeidh sonraí i bhfoirm nach féidir a bheith bainteach go díreach leat agus nach gcuireann ar do chumas aitheantais. Chun amhras a sheachaint, tabhair faoi deara go measfar gur sonraí neamhphearsanta iad gach ábhar de do chumarsáid linn agus dá bhrí sin, fág aon sonraí pearsanta ó chorp do theachtaireachtaí ar lár. I gcás nach féidir é sin a dhéanamh, marcáil na sonraí faoi seach mar “sonraí pearsanta”.

Trí “Aontaím” a chliceáil, tugann tú do chead dúinn na sonraí neamhphearsanta a úsáid chun aon chríche ar bith, lena n-áirítear iad a fheabhsú ach gan a bheith teoranta dóibh. Max Racingtáirgí agus seirbhísí, staitisticí, anailísí éagsúla, srl. ar feadh tréimhse neamhtheoranta gan aon teorainneacha críochacha agus ceart aistrithe chuig aon tríú duine.

Cumarsáid / Comhrá leis an úsáideoir

Féadfaidh muid aon chumarsáid a sheolann tú trí ríomhphost nó foirmeacha ar líne a stóráil agus a phróiseáil chun freagra a thabhairt duit agus chun cáilíocht ár seirbhísí agus/nó ár dtáirgí a fheabhsú. Is féidir é a úsáid freisin chun ár gcumarsáid bhreise leat.

Ina theannta sin, deimhníonn tú go dtuigeann tú é sin Max Racing féadfaidh tú d'aiseolas nó do mholtaí a úsáid chun ár seirbhísí nó ár dtáirgí a fheabhsú gan aon oibleagáid ort a chúiteamh.

Max Racing Síntiúis

Trí “Start” a sheoladh, tic nó cliceáil “Liostáil Anois”, “Liostáil”, aontaíonn tú go bhféadfar do chuid sonraí pearsanta a thaifeadadh agus a choinneáil freisin le haghaidh cumarsáide branda sa todhchaí trí ábhair chur chun cinn nó margaíochta le Max Racing, ár gcuid cleamhnaithe nó conraitheoirí. Ní gá suibscríobh lenár nuachtlitir chun an próiseas sínithe nó clárú táirge a chríochnú agus ní thairgtear é ach do na húsáideoirí mar rogha. Féadfaidh tú roghnú díliostáil ón nuachtlitir ag am ar bith trí na treoracha inár r-phost dearbhaithe agus i ngach nuachtlitir a leanúint.

Mura seolann tú “Start”, trí thiceáil nó cliceáil ar “Liostáil Anois”, nó “Liostáil”, Max Racing ní sheolfaidh tú ábhair chur chun cinn nó mhargaíochta chugat, ach féadfaidh siad fógraí a chur chugat a bhaineann lenár dtáirgí nó lenár seirbhísí má éilíonn an dlí amhlaidh nó fógraí tábhachtacha a bhaineann le sábháilteacht nó comhlíonadh dlíthiúil ár dtáirgí, go háirithe táirgí a chláraigh tú le do chuntas.

Cuirfear aon chumarsáid a sheolfar chugat de réir an teidil seo chugat trí ríomhphost chuig an seoladh ríomhphoist a sholáthraítear ag an gcomhaontú.

Ní dhéanfaidh díchlárú ón Tairseach nó scriosadh do phróifíl ar chúis ar bith difear do shíntiús an Max Racing Nuachtlitir. I gcás gur mhaith leat díliostáil ón Max Racing Nuachtlitir, lean na treoracha faoi seach i ngach eagrán den Max Racing Nuachtlitir.

Soláthar Deiridh

Ní féidir leat do chearta faoi na Téarmaí agus Coinníollacha seo a shannadh d'aon tríú páirtí. Is féidir linn ár gcearta nó ár n-oibleagáidí faoi na Téarmaí agus Coinníollacha seo a shannadh d'aon tríú duine.

Níl aon bhrí neamhspleách ag ceannteidil na gclásal sna Téarmaí agus Coinníollacha seo agus ní dhéanfaidh siad difear do léiriú aon chlásail.

Tiocfaidh na Téarmaí agus Coinníollacha seo i bhfeidhm ar a gcuid leasuithe uile ina dhiaidh sin nuair a chuirtear ar an Tairseach iad agus cuirfear i bhfeidhm iad ar aon úsáid a bhaintear as an Tairseach.

Sa chás go bhfuil nó nach dtiocfaidh aon fhoráil de na Téarmaí agus Coinníollacha seo ar neamhní, ní dhéantar difear do bhailíocht na bhforálacha eile. Cuirfear foráil nua in ionad aon fhorála neamhbhailí nó neamhbhailí a léireoidh bunchuspóir na dTéarmaí agus na gCoinníollacha a mhéid is féidir.

Tá earráidí clóghrafacha, cléireachais nó easnaimh eile sna Téarmaí agus Coinníollacha seo faoi réir ceartúcháin gan aon fhógra breise agus gan aon dliteanas ar ár gcuid.

Max Racing Exhausttáirge crua-earraí brandáilte atá sa phacáistiú bunaidh (“Max Racing Exhaust Táirge ”) i gcoinne lochtanna an mhonaróra ar cheardaíocht ábhair nuair a úsáidtear iad de ghnáth ar feadh tréimhse AMHÁIN (1) BLIAIN ó dháta an chláraithe bhunaidh ag an gceannaitheoir úsáideora deiridh (“Tréimhse an Bharántais”).

Tabhair faoi deara le do thoil: Gach éileamh a dhéantar faoin Max Racing Exhaust Beidh Barántas Monaróra Bliana Teoranta faoi réir na dtéarmaí atá leagtha amach sa doiciméad baránta seo.

Ní bhaineann an baránta seo le haon neamh-bharántúil Max Racing Exhaust táirgí brandáilte, fiú má dhéantar iad a phacáistiú nó a dhíol le Max Racing Exhaust ní fhéadfaidh táirgí góchumtha ainmneacha a gcuid barántas féin a sholáthar duit.

Ní bhaineann an barántas seo:

 • le páirteanna inchaite mar snáithín teas-resistant, scagairí aeir, leachtanna glantacháin, etc.
 • le damáiste cosmaideach, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do scratches, agus dents.
 • damáiste a rinne comhpháirteanna nó táirgí tríú páirtí.
 • damáiste a rinne timpiste, mí-úsáid, mí-úsáid, tine, teagmháil leachta, crith talún, tuile nó cúis sheachtrach eile.
 • chun damáiste de bharr suiteáilte go míchuí ar an táirge.
 • maidir leis an táirge a athraíodh gan cead ó Max Racing Exhaust.
 • Má tá an Max Racing Exhaust tá lógó nó sraithuimhir bainte nó aghlot.
 • Mura bhfuil an táirge cláraithe nó imithe in éag, nó mura féidir leis an úsáideoir aon cheann de na sonraí cláraithe a chruthú.

Ní chumhdaíonn aon éileamh ar an táirge ach an “táirge” sonrach, nach n-áireofar aon táillí maidir le loingsiú, suiteáil, árachas láimhseála, dleachta nó cánacha.

Nílimid freagrach as má dhéantar faisnéis ar fáil ar an suíomh seo nach bhfuil cruinn, iomlán nó reatha. Tá an t-ábhar ar an suíomh seo ar fáil le haghaidh eolais ghinearálta amháin agus níor chóir bheith ag brath air nó a úsáid mar bhonn eisiach air chun cinntí a dhéanamh gan dul i gcomhairle foinsí príomhúla, níos cruinne, níos iomláine nó níos tráthúla ar fhaisnéis. Tá aon spleáchas ar an ábhar ar an suíomh seo ar do phriacal féin.

Is féidir an láithreán faisnéis áirithe stairiúil. Eolas stairiúil, de riachtanas nach bhfuil, faoi láthair agus tá sé ar fáil le haghaidh do tagartha amháin. Cúlchiste againn an ceart sin a mhodhnú an t-ábhar ar an suíomh seo ag am ar bith, ach ní mór dúinn aon oibleagáid ar aon eolas ar ár suíomh suas chun dáta. Aontaíonn tú go bhfuil sé d'fhreagracht a monatóireacht a dhéanamh ar athruithe ar ár suíomh.

Cúlchiste againn an ceart aon ordú áit agat le linn a dhiúltú. Is féidir linn, inár rogha féin amháin, a theorannú nó líon áirithe a ceannaíodh in aghaidh an duine, in aghaidh an teaghlaigh nó in aghaidh an ordú ar ceal. Is féidir orduithe a chur leis nó faoi chuntas custaiméara céanna, an cárta creidmheasa céanna, agus / nó le horduithe go n-úsáideann an billeála céanna agus / nó seoladh loingseoireachta Áirítear ar na srianta. Sa chás go a dhéanamh linn le hathrú nó ordú ar ceal, is féidir linn iarracht a chur in iúl duit trí theagmháil a dhéanamh leis an r-phost, agus / nó seoladh / fóin billeála uimhir ar fáil ag an am a bhí an t-ordú. Cúlchiste againn an ceart chun orduithe a, in ár bhreithiúnas féin amháin, cosúil le bronnadh ag déileálaithe, athdhíoltóirí nó dáileoirí a theorannú nó a thoirmeasc.

Aontaíonn tú a chur ar fáil a cheannach atá ann faoi láthair, iomlán agus cruinn agus eolas an chuntais do gach ceannacháin a rinneadh ag ár stór. Aontaíonn tú suas chun dáta go pras do chuntas agus faisnéis eile, lena n-áirítear do sheoladh ríomhphoist agus uimhreacha cártaí creidmheasa agus dátaí dhul in éag, ionas gur féidir linn a chomhlánú do idirbhearta agus dul i dteagmháil leat mar is gá.

Tá praghsanna le haghaidh ár tháirgí atá faoi réir a athrú gan fógra.

Cúlchiste againn an ceart ag am ar bith leis an tSeirbhís a mhodhnú nó a scor (nó aon chuid de nó aon ábhar) gan fógra ag am ar bith.

Ní bheimid faoi dhliteanas duit ná d'aon tríú páirtí as aon mhodhnú, athrú praghais, fionraí nó scor den tSeirbhís.

Sábháilteacht ar Bhóithre agus Comhlíonadh: Chun timpistí a sheachaint bain úsáid as an Iarratas ar rialáil mhodhnú an chórais sceite gluaisteán go freagrach, go sábháilte agus cloí le rialacha tráchta áitiúla i gcónaí. D’fhéadfadh úsáid an Kit Fuaim difear a dhéanamh do chomhlíonadh an chórais sceite leis na ceanglais dhlíthiúla, amhail astaíochtaí aeir agus / nó torainn an chórais sceite. Is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go n-úsáidtear an Kit Fuaim de réir na ndlíthe agus na rialachán ábhartha go léir.
D’fhéadfadh sé go dtarraingeodh úsáid an Fheidhmchláir agus tú ag tiomáint aird, mar sin seachain oibriú i gcúinsí a choisceann ort díriú ar thiomáint shábháilte. Tabhair faoi deara go mbíonn tionchar ag úsáid an Kit Fuaim (ag athrú idir an modh oscailte agus dúnta) ar fhreagairt an innill agus an chasmhóimint a ghintear, agus is cúis le hathruithe áirithe ar fhreagairt na feithicle. Déan machnamh i gcónaí ar na dálaí bóthair agus tráchta. D’fhéadfadh sé go gcuirfeadh úsáid an Fheidhmchláir ag daoine seachas an tiománaí (go háirithe leanaí) agus dá bharr sin athruithe gan choinne idir an modh oscailte agus dúnta in imthosca neamhrialaithe iontas ar thiománaithe, sábháilteacht na bpaisinéirí san fheithicil agus / nó úsáideoirí bóthair eile a chur i mbaol nó mífheidhmeanna a bhaineann le Cur isteach a chur faoi deara. Féach an chuid Cur isteach thíos.

Srianta an Cheadúnais
Ní féidir leat cóipeáil (mura gceadaítear go sainráite leis an gComhaontú seo), dí-chomhbhrú, innealtóir droim ar ais, díchumadh, iarracht a dhéanamh cód foinse oibreacha díorthach de, a mhodhnú nó a chruthú de Max Racing Táirgí, Páirteanna, Comhpháirteanna, Feidhmchlár, aon nuashonruithe nó aon chuid de (ach amháin má cheadaítear iad leis an dlí is infheidhme nó trí théarmaí ceadúnaithe a rialaíonn úsáid aon chomhpháirteanna foinsithe oscailte a chuimsítear leis an Iarratas).

Ní féidir leat aon chomhpháirt aonair den Max Racing Ní fhéadfaidh Táirgí, Páirteanna, Comhpháirteanna, Iarratas ar úsáid ar úsáid eile, ar fheiste nó ar ríomhaire, é a aistriú lena úsáid ar ghléas nó ar ríomhaire eile nó é a úsáid, nó aon chuid de, thar líonra, agus ní fhéadfaidh sé é a dhíol, a ligean ar cíos, a léasú. , aon chearta don Táirge & don Fheidhmchlár a thabhairt ar iasacht, a dháileadh, nó a fholigean nó a shannadh ar bhealach eile go hiomlán nó go páirteach. Cearta Maoine Intleachtúla Tá gach ábhar a chuimsítear san Fheidhmchlár, lena n-áirítear an téacs, grafaicí, íomhánna, grianghraif, comhaid (físeán, fuaim, beochan nó eile) agus gan a bheith teoranta dóibh, faoi réir cosanta faoi chóipcheart, maoin thionsclaíoch agus / nó cearta eile . Na trádmharcanna, lena n-áirítear lógónna corparáideacha agus feathail, a léirítear sa Max Racing Tá Táirgí, Páirteanna, Comhpháirteanna & Feidhmchlár faoi réir cóipchirt, chomh maith le cearta trádmhairc de Max Racing Sdn Bhd Idirnáisiúnta, a cheadúnaithe nó tríú daoine chun iad a úsáid. Ní aistríonn an díol ná an t-aistriú chugat, ná ceadúnas an Iarratais duit, teideal nó úinéireacht aon chearta maoine intleachtúla de chuid Max Racing Sdn Bhd Idirnáisiúnta nó a cheadúnaithe, chomh maith leis nach ndeonaíonn sé aon cheart duit trádmharcanna, marcanna seirbhíse nó lógónna Max Racing Exhaust nó a cheadúnóirí. Ní fhéadfaidh tú aon trádmharc, lógó, cóipcheart nó fógra dílsithe eile a bhaint nó a athrú san Feidhmchlár nó ar an bhFeidhmchlár. Toirmisctear aon atáirgeadh, ionramháil theicniúil nó eile, aistriúchán nó úsáid eile a bhaintear as na hábhair san Fheidhmchlár gan toiliú sainráite i scríbhinn a fháil roimh ré. Max Racing Sdn Bhd Idirnáisiúnta.

Loingseoireacht ar fud an domhain ar fáil

Seirbhís dearbhaithe saincheaptha san áireamh.

Barántas Idirnáisiúnta

Ar fáil sa tír úsáide

Seiceáil Slán 100%

PayPal / MasterCard / Víosa

Cart siopadóireachta a roinnt